dimecres, 28 de setembre de 2011

ASSEMBLEA DE L'AMPA, DIA 26 DE SETEMBRE

A continuació us adjuntem l'acta de l'assemblea del 26 de setembre amb els punts tractats.

Reunits, el 26 de setembre de 2011, 52 famílies, quan són les 20:04h s'inicia l'assamblea de l'AMPA de l'escola Josep Boada de Riudarenes

La presidenta de l'AMPA informa i dóna les gràcies a tots als assistents perquè a la nostra escola hi ha 92 families socies.

Es vota favorablement per unanimitat que les extraescolars que es faran aquest curs 2011-2012 les realitzarà l'empresa Actiescola que es va presentar durant la reunió de presentació de la nova junta.

Es demana si hi ha altres propostes d'extraescolars a part de les que s'havien proposat:
Un grup de families demana si es pot seguir fent tenis com el curs passat, comenten que serien uns 10 - 12 nens/es interessats. Membres de l'anterior junta diuen que l'AMPA amb l'empresa que ho portava l'any passat perdia diners perquè primer ho pagaven ells i després cobraven les quotes i com que van haver-hi baixes, el resultat va ser negatiu. S'acorda per unanimitat que es mirarà si es pot fer a través d'ACTIESCOLA, interessaria en horari de tarda. Es passarà un full a les agendes amb la proposta que ens facin per saber qui hi està interessat.
Una altra proposta és fer anglès més acadèmic que el que proposava Actiescola. S'acorda per unanimitat que es mirarà i es passarà la proposta amb un full a l'agenda per saber les families interessades.

Una familia demana si és possible fer casalet al migdia per no fer tant pati. S'informa que si hi ha 8 - 10 nens/es interessats, és possible.
Es demana si es pot organitzar una extraescolar de natació. Es comenta que el transport resulta car i que hi ha d'haver adults responsalbes del grup. A Sils, a través de l'Atlètic Silenc, van a la piscina d'Anglès, es mirarà si es pot compartir autobús per reduir despeses. Es preguntarà a la piscina de Sta. Coloma. Es comentarà al Consell Escolar si hi ha la possibilitat d'ampliar l'oferta de natació en horari escolar a més cursos. S'acorda que es passarà la informació a través de les agendes dels alumnes.

Es comenta que a una escola del Penedès, amb condicions similars a la nostra, des d'ensenyament han aprovat la possibilitat de fer horari compactat. El professorat ens ha demanat que des de l'AMPA es fés una carta reclamant aquest horari ja que era el que havia sortit a la votació que es va fer a final del curs passat.

Hi ha 8 vots a favor de signar aquesta carta i 44 vots en contra, per tant la Junta no signarà aquest escrit.

S'exposa que es voldria que la gestió del menjador el portès l'AMPA, ara és el Consell Comarcal amb l'empresa Scolarest. Durant aquest curs s'acaba el conveni que es va signar amb el Consell Comarcal i si no es diu res es renova automàticament. S'ha creat una comissió de menjador perquè es vol evitar aquesta renovació ja que hi ha deficiències en la qualitat del menjar i es vol controlar millor tota aquesta gestió. S'informa que hi ha la intenció de no prorrogar el conveni amb el Consell Comarcal i fer la gestió a través de l'AMPA. Aquest fet no implica canvi de monitors implícitament, es faria un concurs d'empreses i així es podrà escollir el que els pares ens agradi més, ja sigui per preu o per qualitat.

48 vots a favor que l'AMPA gestioni el menjador
4 abstencions
0 vots en contra

Es demana que hi hagi pares com a Delegats de cada curs per tal de fer d'enllaç entre els cursos i les seves problemàtiques i la Junta de l'AMPA:
P3: Lluís Roca i Pere Martínez
P4:
P5: Mònica Delshorts
1r: Sònia Fernandez
2n: Montse Valls
3r:
4t: Marina Basso
5è: Bety
6è: Virgi Picazo

Es demana formar comissions per organitzar les diverses activitats que es fan durant el curs. S'acorda per unanimitat que es farà per cursos i que seguirem més o menys el que es va fer el curs passat. Quan la Junta hagi repassat les activitats, passarà la informació corresponent. Es demana que es faci un resum explicatiu del que consisteix cada activitat. Es proposa que s'organitzi una fira d'intercanvi. Es proposen els dies 18, 25, 26 de desembre i 1 de gener per fer la Quina i s'accepten per unanimitat. Es necessiten unes 15 persones per dia per treballar els dies de la Quina, es passarà un full per tal que tothom si pugui inscriure. El dia 18 coincideix amb La Marató de TV3, s'intentarà que la TV vingui i la 1/2 del que es guanyi es destinarà a La Marató. S'han de buscar activitats per omplir el dia 18 i recaptar més diners.

Precs i preguntes:
Es demanen jocs pel pati (pilotes, gomes, gronxadors,...) tant d'infantil com de primària. Des de la Junta farem la pregunta al professorat i mirarem què es pot fer.
Es demana si s'informarà amb què es gasten els diners. La Junta informa que informarà i que a més a més, qui vulgui veure-ho, els dimecres estem al despatx de 16 a 17 h
Sense més temes a tractar, s'acaba l'assamblea a les 22:05h

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.